Danmark er foreningernes land

– og her er så foreningernes bog – Foreningskassereren – i hvert fald når det gælder den økonomiske side af sagen.

En let tilgængelig og uhøjtidelig lærebog


Bogen rummer en gennemgang af stort set alle de regnskabsmæssige opgaver, som udføres i landets foreninger af især kassereren, men også af formanden, næstformanden og den øvrige bestyrelse, som jo har et fælles ansvar for foreningens økonomi. Foreningskassererener en let tilgængelig og uhøjtidelig lærebog, primært baseret på forfatterens mangeårige praktiske erfaring som kasserer i foreningslivet samt teoretisk baggrund som HD i regnskabsvæsen. Bogen er velegnet til selvstudium og den kræver ingen forudgående regnskabsmæssig viden, da alt bliver gennemgået fra bunden. Efter hvert af de 15 kapitler er der således mindst en opgave i det gennemgåede stof og bagerst i bogen er der vejledende løsninger. Bogens regnskabsmæssige emner er behandlet ud fra de retningslinier som er gældende for løsning af regnskabsopgaverne i en erhvervsvirksomhed.

Foreningskassereren giver dig en grundig gennemgang af følgende vigtige foreningsøkonomiske emner:

  • Det dobbelte bogholderi
  • Årsregnskabet
  • Kontoplanen
  • Billagsadministration
  • Periodeafgrænsning
  • Inventar og afskrivninger
  • Budgetter og budgetopfølgning
  • Regnskabets opstilling
  • Generalforsamling

© Foreningskassereren v/ Flemming Agervold. All rights reserved.