Opgavesamlingen


Du har nu en enestående mulighed for at afprøve din nyerhvervede regnskabsforståelse på opgaver hentet fra erhvervslivets dagligdag med regnskaberne, ved at købe Opgavehæftet – også med vejledende løsninger – til Virksomhedsøkonomi.

I Foreningskassereren behandles de regnskabsmæssige emner med udgangspunkt i de retningslinier, som er gældende for erhvervslivet, så er du dus med Foreningskassereren i både ”teori og praksis”, og tænker du måske på et regnskabsjob i en erhvervsvirksomhed, så er der her en enestående lejlighed for at udbygge din viden og erfaring.

Tænk på – at masser af regnskabs medarbejdere rundt omkring i erhvervslivet har ”trådt deres barnesko” som foreningskasserer.

Dette opgavehæfte er i store træk struktureret med de samme kapitler som du har i Foreningskassereren, startende med Årsregnskabet , så bogføringsprincipper, så afslutning af regnskabet o.s.v. og hvert kapitel indledes med et lille resume af kapitlets stof, dernæst 3 – 5 opgaver, og så løsninger bagerst i bogen.

© Foreningskassereren v/ Flemming Agervold. All rights reserved.